Mariska Stam How hearing impairment may impact adult life: Baseline and 5-year follow-up results of the NL-SH study

Promotiedatum  10 juni 2015 
Instituut VUmc, afdeling KNO, sectie Ear & Hearing / EMGO+ Instituut
Namen promotoren: prof. dr. S.E. Kramer en prof. dr. ir. J.M. Festen
Naam copromotor: dr. ir C.J.M. Smits
Op 10 juni was het zo ver: 4.5 jaar van mijn promotieonderzoek was gebundeld in een knalgeel “boekje” over de impact van gehoorproblemen op het leven van volwassenen. Het was tijd om met de opponenten uit binnen- en buitenland van gedachten te wisselen over dit relevante onderwerp. Gehoorproblemen komen namelijk vaak voor en niet alleen bij mensen op hogere leeftijd. Recente Nederlandse cijfers uit 2012 wijzen erop dat ongeveer 2.2 miljoen volwassenen ouder dan 19 jaar moeite hebben met het volgen van een gesprek met meerdere personen. Wereldwijd zijn prospectieve studies naar verandering in gehoor over de tijd, en de gevolgen hiervoor voor volwassen, echter schaars.

Mijn proefschrift omvat een serie studies die elk vernieuwende inzichten verschaffen over de impact van slechthorendheid op het leven van volwassen. Ook gaat het in op de determinanten en consequenties van een achteruitgang in spraakverstaan over de tijd. Hiervoor hebben we de data van de online cohort Nationale Longitudinale Studie naar Horen (NL-SH; www.hooronderzoek.nl) geanalyseerd. De NL-SH is een door VUmc opgezet observationeel cohort onderzoek naar het belang van slechthorendheid in het dagelijks leven. De studie loopt al sinds 2006 en ik gedurende mijn promotietraject heb ik de eerste herhaalmeting van de studie uitgevoerd.

Belangrijkste conclusies

In mijn proefschrift staan de volgende onderwerpen centraal: comorbiditeit bij slechthorendheid, participatie in betaald en onbetaald werk, en de achteruitgang in spraakverstaan over een periode van 5 jaar en de mogelijke psychosociale gevolgen hiervan. Als maat voor spraakverstaan werd de Nationale Hoortest, een spraak-in-ruis cijfer triplet test via internet (www.hoortest.nl) tweemaal afgenomen. Het is voor het eerst dat de achteruitgang in het spraakverstaan op zo’n grote schaal is onderzocht. De volgende conclusies kunnen worden getrokken:

• Diabetes is gerelateerd aan slechthorendheid. Significante associaties werden gevonden tussen verminderd spraakverstaan in achtergrondrumoer en 1) zelfgerapporteerde diabetes en 2) zelfgerapporteerde diabetes medicatie.

• Slechthorende volwassenen in de leeftijd van 18 tot 64 jaar hebben een relatief slechtere sociaaleconomische positie dan hun normaalhorende leeftijdsgenoten in termen van betaald werk, opleidingsniveau en inkomen.

• Gemiddeld gaat het spraakverstaan van 18 tot 70 jarige volwassenen iets achteruit over een periode van vijf jaar. Echter, vanaf het 50e levensjaar versnelt de achteruitgang in de vaardigheid om spraak in achtergrondruis te verstaan.

• Gemiddeld over de tijd is een slechtere gehoorstatus gerelateerd aan meer gevoelens van eenzaamheid; voor sommige subgroepen was een achteruitgang in spraakverstaan gerelateerd aan meer gevoelens van eenzaamheid.

Meer lezen? Verschillende hoofdstukken zijn online beschikbaar via VU DARE:

hdl.handle.net/1871/52782.

Stelling: de impact van slechthorendheid gaat vaak verder dan je denkt

Eén ding wat ik geleerd heb deze jaren is dat de impact van slechthorendheid vaak verder gaat dan je denkt. Als ik stellingen in mijn proefschrift had opgenomen, dan was dit zeker één van de eerste geworden. Gehoorproblemen zijn namelijk vaak onzichtbaar en gehoor gaat vaak ongemerkt achteruit over de jaren. De resultaten uit mijn proefschrift geven ook aan dat slechthorendheid dus negatief kan doorwerken op diverse terreinen van het leven. Denk bijvoorbeeld aan het functioneren van een slechthorende in de werksituatie of de gevolgen van gehoorproblemen voor iemands welzijn.

Voortzetting van de NL-SH studie en andere longitudinale epidemiologische studies over gehoor is onmisbaar om de onderliggende mechanismen tussen bijvoorbeeld diabetes en gehoorproblemen beter te begrijpen. Als epidemioloog zou ik graag onderzoeken hoe het proces van gehoorachteruitgang eruit ziet over het leven. Daar zijn langlopende studies voor nodig, en daarom is het goed dat er volgend jaar een 10-jaar herhaalmeting van de NL-SH studie van start gaat.

Veel media-aandacht
De NL-SH resultaten over een achteruitgang in gehoor rond het 50e levensjaar zijn breed opgepakt door de nationale media. Ook werd ik benaderd via Twitter door twee radiostations op de ochtend van mijn promotie. Omdat ik op dat moment de laatste dingen aan het voorbereiden was, kon ik helaas niet op hun aanbod in gaan. Aan andere promovendi wil ik dan ook het volgende meegeven: zorg dat je op alles voorbereid bent als er een persbericht uitgestuurd wordt! Al met al vond ik alle media-aandacht een hele leerzame ervaring. Het was leuk om geïnterviewd te worden door diverse kranten, en om op bijvoorbeeld nu.nl, Telegraaf.nl en de websites van de Leeuwardercourant en Gezondheidsnet over onze studie te lezen. Momenteel werk ik als postdoc onderzoeker/co-projectleider binnen de NL-SH studie en ik hoop dat we in de toekomst nog veel van dit soort aandacht kunnen generen.

Mariska Stam